KTT03

Liên hệ

KTT03 là Khoá tay nắm tròn, 1 Sản phẩm của Huy Hoàng. Tay năm được tạo rãnh để khi cầm vào có độ bám dính và ma sát, Sản phẩm được bảo hành 1 năm theo nhà cung cấp.